Związek wysokiej jakości, czyli zrób to sam

8 sierpnia 2018

Często mówi się o tym, że związki mogą być dobre, zdrowe czy szczęśliwe. Istnieje cała masa artykułów typu X oznak, że Twój związek jest szczęśliwy/dobry/zdrowy. Jest jeden drobny problem. Psychologowie prowadzący badania związków wykazują, że nie ma obiektywnych wskaźników dobrego związku. Co więcej, prawdopodobnie nie istnieje dobry związek w taki sensie, w jakim używa się tego stwierdzenia potocznie. W takim razie co wiadomo o związkach?

 

Sam wiesz najlepiej

W psychologii jedną z metod badań są kwestionariusze, czyli testy mierzące subiektywne odczucia badanych dotyczące danego zagadnienia. W tak delikatnych sprawach jak badanie związków kwestionariusze są szczególnie przydatne, ponieważ pozwalają ocenić w sposób statystyczny, jak partnerzy oceniają wzajemnie różne aspekty związku i porównać ich odpowiedzi ze sobą. Psychologowie coraz częściej wychodzą z założenia, że partnerzy sami najlepiej wiedzą, na jakim poziomie jest ich obecny związek. Kluczowe jest zadanie odpowiednich pytań[1].

 

Jakość związku wg Spaniera i Lewisa

Jedna z najlepiej znanych koncepcji dotycząca oceny związku stworzona została w latach 70-tych XX wieku przez Grahama Spaniera i Roberta Lewisa. Uznali oni, że szereg aspektów związku, ocenionych przez partnerów na skali liczbowej, będzie stanowił miarę jakości związku, czyli przystosowania partnerów do siebie nawzajem. W ten sposób udało im się wyodrębnić pary o wysokiej, średniej lub niskiej jakości. Autorzy za aspekty związku świadczące o jego jakości uznali spójność, zgodność, dostosowanie emocjonalne i satysfakcję[2].

 

Zrób to sam

W koncepcji Spaniera i Lewisa nacisk położony jest na subiektywną ocenę związku zamiast obiektywnych wskaźników. Można z tego wysnuć jeden wniosek: o dobry związek należy zatroszczyć się samodzielnie. Nie pomogą żadne oznaki opisane w kolorowych magazynach czy na równie kolorowych stronach internetowych.


Paweł Zalewski

[1] Jankowiak, B. (2007). Problematyka jakości i trwałości relacji partnerskich w teorii i badaniach. Przegląd terapeutyczny, 3, 1-25.

[2] Spanier, G., Lewis, R. (1980). Marital Quality: A Review of the Seventies. Journal of Marriage and the Family, 11, 825-839.