Zofia Kowalczyk – Kozicka

26 stycznia 2016

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii w Katowicach. W 1997 roku zdała egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia a w 2003 roku drugiego stopnia z
psychiatrii. Pracowała w oddziałach psychiatrycznych ogólnych, ośrodku terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnienia od alkoholu, rodzinnym ośrodku diagnostyczno- konsultacyjnym. Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Ośrodku Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Swoją wiedzę medyczną poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych.