Lekarz psychiatra - Zofia Kowalczyk – Kozicka

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii w Katowicach. W 1997 roku zdała egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia, a w 2003 roku drugiego stopnia z psychiatrii.

Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Ośrodku Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

Doświadczenie

Pracowała w oddziałach psychiatrycznych ogólnych, ośrodku terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnienia od alkoholu, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym.

Jako lekarz psychiatra, swoją wiedzę medyczną poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych w Warszawie i innych miastach.

Zachęcamy do zapoznania z naszym cennikiem obejmującym pomoc psychiatry.

Psychiatra z Warszawy - Zofia Kowalczyk – Kozicka