Marzena Kuriata

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym

Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, indywidualną terapię osób dorosłych oraz terapię par, rodzin i małżeństw.

Wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą na Uniwersytecie Warszawskim, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie,

2-letnie  Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Zastosowania Warsztatu Psychologicznego oraz  studia podyplomowe  w zakresie Pomocy Psychologicznej i Socjoteraii

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzie zajmowała się terapią dzieci z trudnościami w nauce, wykazującymi zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera. Prowadziła Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, autorski trening radzenia sobie ze stresem dla młodzieży. Jako pedagog szkolny prowadziła konsultacje dla rodziców.

Swoje umiejętności doskonaliła podczas stażu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie, w Mazowiecki Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w ramach pracy w charakterze terapeuty indywidualnego, par i rodzin w poradni niepublicznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach i szkoleniach (min. Terapia Skoncentrowana na Emocjach, Mentalization -Based Treatment: Basic Trening-Anna Freud Centre)

Obecnie doskonali swoje umiejętności w ramach Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.

Specjalizacja

Pracuje z osobami doświadczającymi samotności, braku sensu życia, lęku w różnych sytuacjach życiowych.

Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, z obniżonym nastrojem.

Wspieram osoby przeżywające stres, doświadczające w swoim życiu kryzysu lub straty.

Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi, nastolatkami oraz  rodzicami, którzy doświadczają trudności w swoim „byciu rodzicem”.

Spotyka się z parami/ małżeństwami, które doświadczają kryzysu w związku lub pragną przyjrzeć się swojej relacji, aby  lepiej wzajemnie się rozumieć.

Wspiera kobiety mające trudności z zajściem w ciążę, doświadczające depresji poporodowej lub przeżywające trudności z wejściem w rolę matki.

Bliska jest jej praca z osobami, które doświadczyły straty dziecka w różnych fazach ciąży.

 

Swoją pracę regularnie poddaje stałej superwizji.

Zainteresowała Cie nasza oferta?