Anna Zabrodzka

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, także psychoterapię online.

Wykształcenie

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia ogólna z psychodiagnostyką, podyplomowych studiów trenerskich z zakresu arteterapii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej w instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pięcioletnie szkolenie w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Doświadczenie

Umiejętności terapeutyczne zdobywa od 2003 r. Odbyła staże kliniczne i terapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Instytucie Kardiologii, Szpitalu Wolskim, Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, Szpitalu Klinicznym na Banacha.

Pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem, gdzie zajmowała się m.in. dokonywaniem diagnozy psychologicznej, prowadzeniem zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (trening kompetencji społecznych), prowadzeniem warsztatów kreatywności dla rodziców oraz psychoterapii z rodzicami. Jako diagnosta i psychoterapeuta pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. W ramach projektu Mieszkanie Chronione na Bielanach prowadzi z osobami chorującymi psychicznie trening kompetencji społecznych.

Specjalizacja

Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu kryzysów w życiu osobistym i zawodowym; doświadczającymi trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu trwałych relacji interpersonalnych; przeżywającymi poczucie osamotnienia, zagubienia, pustki, obniżony nastrój, lęk, rozdrażnienie; mającymi trudności w radzeniu sobie ze stratą, czy posiadającymi niską samoocenę.

Swoją pracę regularnie poddaje stałej superwizji.

psychoterapia indywidualna, dobry psychoterapeuta warszawa

Zainteresowała Cie nasza oferta?