Agnieszka Jancza

Psycholog, Psychoterapeuta

 

Prowadzi psychoterapię integrując różne nurty psychoterapeutyczne w szczególności podejście humanistyczne i psychodynamiczne, pracuje z osobami dorosłymi.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia oraz Focusing – spotkanie z wewnętrznym krytykiem – warsztat z Claudem Missiaen – INTRA ( listopad 2017 ). Jest w trakcie szkolenia z Psychotraumatologii Praktycznej, organizowanym przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

Doświadczenie

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyła w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz współpracując z Fundacją Centrum Praw Kobiet.

Współprowadziła również terapię grupową dla osób dorosłych z rodzin alkoholowych (DDA) w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Warszawie.

Specjalizacja

Pracuje z osobami doświadczającymi różnego rodzaju cierpienia (zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, trudne sytuacje osobiste i kryzysy życiowe, trudności w budowaniu bliskich relacji, osoby z rodzin dysfunkcyjnych w tym alkoholowych (DDD, DDA),oraz z osobami doświadczającymi przemocy.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

psychoterapia warszawa, psychoterapia indywidualna warszawa, dobry psycholog warszawa, psychoterapia indywidualna warszawa śródmieście, pomoc psychologiczna warszawa

Zainteresowała Cie nasza oferta?