Zapraszamy na Psychoterapię Grupową dla DDA/DDD.

17 kwietnia 2017

Rozpoczynamy nabór na Psychoterapię Grupową dla Dorosłych Dzieci z rodzin Alkoholowych i rodzin Dysfunkcyjnych DDA/DDD

 

Terapia grupowa prowadzona będzie w podejściu integracyjnym, które zakłada dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb i możliwości członków grupy.

Psychoterapia grupowa jest szczególnym rodzajem doświadczenia, które umożliwia kontakt z innymi osobami mającymi podobne przeżycia z dzieciństwa. Ułatwia to radzenie sobie ze wstydem, poczuciem inności , bycia gorszym czy winnym. Daje możliwość poznania własnych wzorców budowania relacji i sposobów kontaktowania się z innymi osobami. Sprzyja zwiększaniu własnej świadomości i pracy nad sobą.

Terapia grupowa stanie się okazją do pracy nad:

 

  1. Negatywnym stosunkiem do samego siebie, nauką lepszego rozumienia siebie i odkrywania siebie i swojej wartości
  2. Trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji z bliskimi osobami
  3. Trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu dobrych związków
  4. Problemami związanymi z nadmiernym przeżywaniem trudnych emocji, przede wszystkim lęku, smutku, przygnębienia, osamotnienia
  5. Nadmiernym lub nieadekwatnym przeżywaniem poczucia wstydu, winy, zazdrości czy poczucia krzywdy
  6. Trudnościami w przeżywaniu i okazywaniu złości czy sprzeciwu
  7. Trudnościami w konstruktywnym zaspokajaniu własnych potrzeb
  8. Brakiem umiejętności do przeżywania pozytywnych emocji
  9. Problemami seksualnymi i akceptacją własnej seksualności
  10. Trudnościami w czerpaniu satysfakcji z życia zawodowego

 

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, we czwartek, w godzinach wieczornych i będą trwały dwie godziny.

Grupa może liczyć maksymalnie 6 osób (skład grupy nie zmienia się w trakcie jej trwania).

Osoby zainteresowane zapraszamy na indywidualną bezpłatną konsultację wstępną, która odbywa się z psychoterapeutą prowadzącą grupę Lidią Kowalską-Surowy.

Grupa skierowana jest wyłącznie dla osób dorosłych.

O szczegółach, prosimy o kontakt z naszą Recepcją

 

Przeczytaj:

Dlaczego i czego boją się Dorosłe Dzieci Alkoholików
Trudny świat emocji