Współpraca lekarza i pacjenta – jak mogę czerpać z niej najwięcej korzyści?

30 maja 2018

Relacja lekarza oraz jego pacjenta nie jest symetryczna. Wiedzę na temat diagnozowania oraz możliwej profilaktyki posiada lekarza. Pacjent przychodzi po pomoc. W przypadku konsultacji u lekarza psychiatry jest to tym bardziej istotne, ponieważ takie wizyty mają same w sobie również wartość terapeutyczną, a czasem nawet edukacyjną, gdy psychiatra tłumaczy pacjentowi pewne aspekty zaburzeń. Jak pacjent może więc czerpać korzyści z relacji z lekarzem, jeżeli nie ma pewności, o co pytać? 

 

Zalecenia

Najważniejszą wskazówką jest stosowanie się do zaleceń lekarza. W przypadku zaleceń lekarza psychiatry nie ograniczają się one jedynie do przypisania odpowiednich leków wraz z dawkowaniem. Bardzo często psychiatra odsyła również pacjenta na terapię, wiedząc, że najlepsze efekty w przypadku większości zaburzeń osiąga się poprzez jednoczesną psychoterapię oraz farmakoterapię. Niestety, duża część oszacowań wskazuje, że nawet 60% pacjentów nie wypełnia zaleceń lekarza lub wypełnia je tylko częściowo. Dotyczy to nie tylko oporu przed rozpoczęciem terapii, ale także kwestii takich jak dieta, unikanie stresu czy wysiłek fizyczny. Zdarzają się również pacjenci, którzy nie stosują się do zaleceń dawkowania przypisanych leków, narażając się na niebezpieczeństwo poprzez nadużywanie leku lub nawrót objawów w przypadku obniżenia dawkowania lub całkowitego zaprzestania stosowania leku.

 

Zasady dobrej współpracy

Należy pamiętać, że choć relacja pacjent-lekarz jest niesymetryczna, to jednak jest to forma współpracy. Do pełnej skuteczności leczenia wymagane jest przestrzeganie zasad dobrej współpracy. Pacjent ma prawo pytać o swoje objawy, rozwiewać wątpliwości związane ze swoim leczeniem, a wreszcie – mieć wpływ na dobór narzędzi, które pomogą w skutecznej terapii. Pacjent nie musi też konkretnie wiedzieć, o co pytać, natomiast może zadawać psychiatrze ogólne pytania o swoje zaburzenie: czym jest, jak się objawia, gdzie i jak obserwować jego wpływ na swoje życie? Pacjent dociekliwy staje się pacjentem świadomym. Warto pamiętać, że ustalenie wraz z lekarzem sposobu leczenia jeszcze bardziej zobowiązuje do przestrzegania zaleceń. 

Lekarza psychiatry w Warszawie oraz w innych dużych miastach Polski znaleźć jest coraz ciężej. Tym bardziej warto mieć świadomość, że relacja z lekarzem nie musi być jednostronna. Pacjent może i nawet powinien interesować się swoim zaburzeniem. Zarówno pacjent, jak i psychiatra powinien traktować tę relację jako formę współpracy. Lekarz jest ekspertem od zaburzeń, natomiast pacjent jest ekspertem od swojego odczuwania, a szerzej – po prostu od siebie. 


Autor: Paweł Zalewski