Warsztaty

Spotkania dziecka z terapeutą mają na celu pokazanie dziecku narzędzi, z którym może korzystać w trudnych dla siebie sytuacjach. Rodzaj treningu dopasowany jest do trudności komunikowanych przez dziecko oraz rodziców. Podczas spotkań dziecko może zdobyć wiedzę oraz przećwiczyć:

– sposoby radzenia sobie z objawami ADHD

– sposoby radzenia sobie ze złością

– radzenie sobie ze stresem

– radzenie sobie z nieśmiałością

– nauka adekwatnego funkcjonowania w społeczeństwie

– trudności z nauką