Perfekcjonizm jest uznawany w naszej kulturze za cechę pozytywną, uważa się, że im bliżej ideału jesteśmy, tym lepiej. Ciągle dążymy do doskonałości i karzemy się za błędy. Narzucamy sobie nowe i coraz bardziej skomplikowane wyzwania, a brak ich spełnienia skutkuje doświadczaniem poczucia winy. Jeśli utożsamiasz się z powyższym opisem, warto zastanowić się czy  nie wymagasz od siebie zbyt wiele?

 

Wbrew pozorom perfekcjoniści nie mają idealnego życia. Szereg badań wykazał, że takie osoby są bardziej podatne na depresję, lęk, zaburzenia snu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania czy zespół chronicznego zmęczenia. Odczuwają ciągły niepokój związany z obawą przed byciem niewystarczająco dobrym. Zdobywanie nawet wielkich osiągnięć nie jest odczuwane jako wystarczająco nagradzające, nie cieszy wcale tak bardzo. Dzieje się tak dlatego, że perfekcjoniści skupiają się na tym co mogli zrobić lepiej lub co mogą zrobić lepiej w przyszłości. Stawiają sobie poprzeczkę coraz wyżej i wyżej, nie zwracając uwagi na poprzednie sukcesy. Często nie potrafią cieszyć się chwilą, ponieważ wybiegają myślami w przyszłość, zastanawiając się w jakie nowe wyzwanie mogliby się zaangażować.

 

Dążenie do doskonałości jest bardzo męczące, ponieważ wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas ma lepsze czy gorsze momenty. Czasem trzeba pozwolić sobie na chwilę słabości i umieć odpuścić. Pozytywne samopoczucie wynika po części z tego jak sami siebie traktujemy. Będąc dla siebie wyrozumiałym i szanując swoje potrzeby budujemy wewnętrzną siłę, niezbędną do realizowania własnych celów. Nadmierny samokrytycyzm może doprowadzić do chronicznego poczucia bycia gorszym, słabszym i odczuwania niezadowolenia z podejmowanych działań. Finalnie, może to skutkować zaniechaniem jakiejkolwiek aktywności, w obawie że nie zrobimy czegoś tak dobrze, jak byśmy chcieli. Takie podejście może naprawdę negatywnie wpływać na nasze funkcjonowanie ze względu na odraczanie podjęcia ważnych decyzji lub działań, co jest spowodowane lękiem przed doświadczeniem porażki.

 

Samorozwój i stawianie sobie kolejnych ambitnych celów do realizacji jest bardzo ważnym elementem naszego życia, ale jak do wszystkiego trzeba podchodzić do tego „z głową”. Równowaga między byciem surowym i pobłażliwym dla siebie samego wydaje się być kluczem do doświadczania satysfakcji z podejmowanych przez siebie działań. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie znaleźć „złoty środek”, ponieważ wymagania otoczenia rzadko są spójne z naszymi własnymi potrzebami. Często musimy rezygnować z ważnych dla siebie rzeczy, by zaspokoić potrzeby otoczenia. Prawdziwi specjaliści są w stanie pomóc nam w osiągnięciu tego zdrowego balansu, do którego powinniśmy dążyć.

 

Szczucka, K. (2010). Polski kwestionariusz perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego. Psychologia Społeczna, 5(1), 13.

 

Autor: Magdalena Bawolak

Coraz częściej, choć nadal zbyt mało, mówi się o DDA, czyli Dorosłych Dzieciach Alkoholików. Okazuje się, że w tej specyficznej grupie ludzi mogą występować pewne objawy, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie, niekiedy stanowiąc trudną do pokonania barierę w kierunku pożądanego życia, ponieważ przeszłość ogranicza ich teraźniejszość.

Warto zaznaczyć, że choć wspomniane objawy występują, to jednak nie u każdego będą one na tyle nasilone, aby kwalifikowały się na psychoterapię. Objawy takie jak nieufność, skłonność do ryzyka i ciągła potrzeba kontrolowania mogą być w życiu niektórych pożądanymi cechami, które nie sprawiają, że potrzeba zmiany. Część z DDA radzi sobie poprzez nauczenie się od osób na swojej drodze życiowej ufności bliskości i oddzielania przeszłości od teraźniejszości. Na psychoterapię indywidualną kwalifikują się głównie osoby, które nie są zadowolone ze swojego dotychczasowego życia i chcą zrozumieć, jak ich przeszłość wpływa na teraźniejszość.

Negatywne przeżycia z dzieciństwa mogą wpływać na budowanie relacji w dorosłym życiu. Terapia DDA to głównie pomoc dotycząca nazwania i uporządkowania określonych przeżyć związanych z trudną sytuacją z dzieciństwa, zrozumienia tej sytuacji, pozbycia się poczucia winy i ponoszenia odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób, na koniec zaś – podniesienia satysfakcji z obecnego życia.

Psychoterapia DDA nie opiera się jedynie na poradach psychologicznych. Jest to proces dochodzenia do zmiany postrzegania własnego życia, czasem nawet zmiany postępowania czy osobowości. Jej celem jest zwykle uświadomienie negatywnych konsekwencji, które rzutują na życie osoby. Tak intensywne zmiany wymagają profesjonalnej pomocy psychologicznej.


Autor: Paweł Zalewski

Autor: Lidia Kowalska-Surowy, Psychoterapeuta.

 

 

Bulimia nerwowa –  jest zaburzeniem odżywiania, które swoje podłoże ma w problemach emocjonalnych.

Jedzenie i to co w bulimii z nim związane staje się niejako tematem zastępczym  dla trudności emocjonalnych. Błędne koło objadania się i zachowań kompensacyjnych (wymioty, poszczenie, ćwiczenia fizyczne czy stosowania środków przeczyszczających) to na dobrą sprawę destrukcyjny sposób regulowania emocji, który jest dodatkowo podtrzymywany przez czynniki związane ze standardami urody i piękna.

Pięć cech bulimii

  1. napady objadania się

– pochłanianie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie (są to takie ilości pokarmu, która w tym czasie byłaby niemożliwa do zjedzenia dla większości ludzi)

– utrata poczucia kontroli nad jedzeniem w trakcie epizodu

  1. Kompensacyjne zachowania, które mają na celu zapobieganie przyrostowi wagi ciała, np.

– prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, odwadniających, lewatyw itp.

– stosowanie drakońskich diet i głodówek

– nadmiarowe, intensywne ćwiczenia fizyczne

  1. Objadanie się i zachowania kompensacyjne występują jednocześnie co najmniej dwa razy w tygodniu przez co najmniej trzy miesiące.
  2. Kształt i waga ciała maja znaczącą role w samoocenie
  3. Nie ma istotnej niedowagi i zaburzenie nie występuję w przebiegu anoreksji.

 

Bulimia ma znaczący wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania osoby chorej – naukę, pracę, relację z innymi, związki, czas wolny.

Myślenie o  jedzeniu i czynności związane z zapobieganiem przytyciu, w sposób dosłowny zaczynają rządzić życiem człowieka. Uporczywe myślenie o wadze i wyglądzie jest zazwyczaj bolesne i uniemożliwia koncentracje na innych sprawach, dostarcza to ogromnej frustracji .

Ludzie z bulimią odczuwają, że są zbyt grubi i obsesyjnie skupiają się na swoich kształtach i wymiarach. Bardzo często najwięcej niepokoju dostarcza wygląd jakiejś konkretnej części ciała, jak brzuch czy biodra. Chorzy mają wiele zachowań związanych ze sprawdzaniem  wyglądu o wagi – ważenie się, mierzenie, sprawdzanie poszczególnych części ciała. Jednocześnie sytuacje w których są konfrontowane ze swoimi wymiarami np. w publicznych przymierzalniach, na pływalniach itp. mogą być bardzo trudne i chorzy będą ich unikać. Zachowania osób z bulimią może przechodzić od kontroli wymiarów ciała do jej unikania w zależności czy odnotowali spadek czy wzrost wagi.

Jak pokazują doświadczenia terapeutów, osoby chore na bulimię prawie zawsze mają zaniżone poczucie własnej wartości, negatywne przekonania i zły stosunek do samego siebie! Wczesnodziecięce doświadczenia mogą być źródłem takich problemów.

Wpływ bulimii jest odczuwany także przez otoczenie, a w sposób szczególny przez dzieci osoby chorej. Rodzic z bulimią może przekarmiać lub głodzić dzieci z uwagi na trudności w ocenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci mogą odczuwać także presję przechodzenia na dietę i przesadnego dbania o wygląd i wagę ciała.

Bulimia może być także źródłem kłopotów finansowych nie tylko z uwagi na koszt jedzenia ale także na nadmiarowe zakupy, szczególnie ubrań, których osoby chore często dokonują by poprawić sobie nastrój w obliczu problemów z wyglądem.

Choroba ma wpływ na takie aktywności jak nauka czy praca – niska samoocena, czas przeznaczany na objadania się i np. wymioty utrudniają inne, często bardzo ważne aktywności. Epizody bulimiczne mogą stać się źródłem sporych napięć, osoba chora często chce utrzymać swoje ataki w tajemnicy, potrzebuje w samotności najeść i sprowokować wymioty, a do tego potrzebne są odpowiednie warunki, brak możliwości ich zaspokojenia jest trudny do wytrzymania, gdy np. przyjdą goście lub chory dzieli mieszkanie z innymi osobami.

Bulimia to cierpienie w samotności. Poczucie winy i wstydu prowadzi do izolacji, unikania kontaktu, spotkań, wyjść zwłaszcza gdy w grę wchodzi jedzenie, a to prowadzi do kolejnych frustracji i koło problemu się napędza.

Bulimia powoduje także spustoszenie w organizmie, epizody objadania się i zachowań kompensacyjnych prowadzą do: obrzęków błon śluzowych, skłonności do infekcji, arytmii, trądziku, zatwardzeń i/lub biegunek, chorób zębów, zachłystowego zapalenia płuc, zniszczenia naskórka i paznokci, wypadania włosów.

 

Psychoterapia – aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem

Problem bulimii dotyka coraz większa ilość ludzi i to nie tylko młodych kobiet, ale także mężczyzn i osoby starsze. Psychoterapia to podstawowa metoda leczenia, jeśli Ty lub osoba z Twojego otoczenia zmaga się z tym, nie lekceważ tematu i zgłoś się na konsultację.

 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym

Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, indywidualną terapię osób dorosłych oraz terapię par, rodzin i małżeństw.

Wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą na Uniwersytecie Warszawskim, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie,

2-letnie  Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Zastosowania Warsztatu Psychologicznego oraz  studia podyplomowe  w zakresie Pomocy Psychologicznej i Socjoteraii

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzie zajmowała się terapią dzieci z trudnościami w nauce, wykazującymi zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera. Prowadziła Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, autorski trening radzenia sobie ze stresem dla młodzieży. Jako pedagog szkolny prowadziła konsultacje dla rodziców.

Swoje umiejętności doskonaliła podczas stażu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie, w Mazowiecki Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w ramach pracy w charakterze terapeuty indywidualnego, par i rodzin w poradni niepublicznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach i szkoleniach (min. Terapia Skoncentrowana na Emocjach, Mentalization -Based Treatment: Basic Trening-Anna Freud Centre)

Obecnie doskonali swoje umiejętności w ramach Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.

 

Specjalizacja

Pracuje z osobami doświadczającymi samotności, braku sensu życia, lęku w różnych sytuacjach życiowych.

Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, z obniżonym nastrojem.

Wspieram osoby przeżywające stres, doświadczające w swoim życiu kryzysu lub straty.

Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi, nastolatkami oraz  rodzicami, którzy doświadczają trudności w swoim „byciu rodzicem”.

Spotyka się z parami/ małżeństwami, które doświadczają kryzysu w związku lub pragną przyjrzeć się swojej relacji, aby  lepiej wzajemnie się rozumieć.

Wspiera kobiety mające trudności z zajściem w ciążę, doświadczające depresji poporodowej lub przeżywające trudności z wejściem w rolę matki.

Bliska jest jej praca z osobami, które doświadczyły straty dziecka w różnych fazach ciąży.

 

Swoją pracę regularnie poddaje stałej superwizji.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw, prowadzi konsultacje psychologiczne. Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Prowadzi także psychoterapię online.

Wykształcenie

Jest absolwentką studiów magisterskich z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie kończy czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Skończyła roczną Szkoły psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas pracy w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w zamkniętym oddziale leczenia zaburzeń psychiatrycznych. Staż kliniczny z zakresu psychoterapii odbyła w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu.

Specjalizacja

Pracuje z osobami, które przeżywają problemy w kontaktach społecznych, mają trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, doświadczają kryzysów w relacjach oraz odczuwają poczucie pustki, braku spełnienia czy osamotnienia. Pomaga również Dorosłym Dzieciom z Rodzin Dysfunkcyjnych i Dorosłym Dzieciom z Rodzin Alkoholowych (DDD/DDA) a także tym, którzy mają obniżone poczucie własnej wartości, cierpią z powodu zbyt silnego stresu, są w trakcie rozwodu, rozstania, choroby oraz innych niespodziewanych traumatycznych wydarzeń życiowych. Ponadto, zajmuje się terapią osób z diagnozą zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń nastroju, OCD, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.