Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par, małżeństw i rodzin.

 

Wykształcenie

Psycholog, trener biznesu; absolwent Wydziału Psychologii UW, gdzie przez wiele lat
prowadził zajęcia dydaktyczne przygotowując pracę doktorską na temat przemocy seksualnej;
współpracował również z Uniwersytetem SWPS i Akademią Humanistyczną.

 

Doświadczenie

Ukończył szkolenie z psychoterapii systemowej przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ, szkolenie z zasad prowadzenia interwencji kryzysowej, wspierania rozwoju osobistego, pomocy psychologicznej.
W swej pracy z klientami nastawiony jest na widzenie jednostki w powiązaniu z innymi członkami systemu w jakiej klient funkcjonuje – czy to będzie para, rodzina z dziećmi, rodzina wielopokoleniowa czy zespół w organizacji.

Ujmowanie zaburzeń w wymiarze szerszym niż klasyczne poznawanie problemów w terapii indywidualnej pozwala zobaczyć
trudności klienta w szerszej perspektywie. Najczęściej przyczyny problemów jednej osoby wynikają nie tylko z jej wad i ułomności, a są efektem złej komunikacji, trudności w relacjach z ważnymi dla klienta osobami. Podejmowanie leczenia diady partnerskiej lub całej rodziny daje trwałe efekty, pozawala zaplanować zmiany dla całego systemu rodzinnego.                                                 Para rozwiązując wspólnie z terapeutą swe problemy przeżywa i wyraża wobec siebie emocje, uczy się poprawnej komunikacji i planuje zmiany.  Najczęściej po pozytywnie zakończonej terapii para uczy przechodzenia się samodzielnie przez przyszłe kryzysy i czyni rodzinę silniejszą i bardziej odporną.

 

Specjalizacja

Obszary pomocy to: kryzys życiowy, zdrada, wypalenie uczuciowe i znużenie relacją z drugą osobą, utrata osoby bliskiej (m.in. na skutek wypadku, śmierci samobójczej, choroby terminalnej) i przechodzenie przez okres żałoby; utrata pracy, wypalenie zawodowe, stres w życiu osobistym i zawodowym; rozłąka związana z emigracją, nerwice, depresja i zaburzenie afektywne dwubiegunowe, stany lękowe.
Pracuje również z osobami, które przeżywają problemy związane z nieśmiałością i przełamywaniem barier w kontaktach społecznych, mają niskie poczucie własnej wartości, trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ważnymi dla nich osobami, odczuwają poczucie pustki, braku spełnienia czy są od wielu lat samotne.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Dotychczas dużo pisaliśmy na temat tego, w jaki sposób dobry psycholog czy dobry psychoterapeuta pracują z klientem oraz jak wygląda i jakie efekty przynosi leczenie depresji, psychoterapia, terapia par, pomoc psychologiczna online. Warto jednak wiedzieć również, czego psychoterapeuta nie robi i czym psychoterapia nie jest – umożliwia to lepsze przygotowanie się do współpracy z terapeutą.

 

Czego nie robi psychoterapeuta:

– Nie ocenia ani nie krytykuje swojego klienta. Zadaniem terapeuty jest pomóc klientowi z problemem, z jakim zgłasza się do gabinetu. Podstawą tej pomocy jest natomiast zrozumienie. Nie zostanie ono osiągnięte, jeżeli terapeuta będzie udawał, że wie lepiej niż klient, co on czuje, myśli, czy robi. Dlatego psychoterapeuta przede wszystkim szanuje swojego klienta, jego doświadczenia oraz jego godność i poufność.

– Nie „czyta w myślach.”  Zrozumienie i szacunek opiera się na tym, że terapeuta wierzy swojemu klientowi. Uznaje i akceptuje wszystko, co mówi klient – nie przyrównuje klienta do teorii, nie próbuje zgadywać, w jaki sposób powstał problem klienta. To klient jest ekspertem od swoich przeżyć, a psychoterapeuta – od udzielania pomocy. Na tej zasadzie rozwija się współpraca terapeutyczna.

– Nie nakazuje. Pomoc psychologiczna udzielana jest w sposób dostosowany do potrzeb klienta. Jak wspomnieliśmy wyżej, pierwszeństwo ma właśnie on, a nie schemat czy teoria. Psychoterapia wymaga pracy od klienta, jednak jest to praca wykonywana w atmosferze wsparcia i empatii. Oznacza to, że terapeuta nie traktuje trudnych chwil czy słabości klienta jako błędy czy porażka.

 

Czym nie jest psychoterapia:

– Gotowym rozwiązaniem problemu. Gdyby terapia ograniczała się do prostej i szybkiej „recepty na szczęście,” nie byłaby uczciwa. Aby prawdziwie uszanować klienta, zrozumieć problem, z jakim się zgłosił oraz wspólnie wypracować i wdrożyć sposoby jego rozwiązania, psychoterapia musi być procesem indywidualnej współpracy.

– Pustą rozmową. Jakkolwiek terapeuta jest autentycznie zainteresowany klientem i jego doświadczeniem, ograniczenie współpracy do samej rozmowy również nie byłoby uczciwe. Celem terapeuty jest więc pomoc klientowi w rozwiązaniu swoich problemów poprzez stanie się „swoim własnym terapeutą.” Innymi słowy, w gabinecie klient uczy się skutecznych sposobów radzenia sobie z przykrymi myślami, emocjami i objawami, które pozostaną skuteczne także w dalszym jego życiu, poza gabinetem. Współpraca nie poprzestaje na rozmowie, lecz skutkuje poprawą funkcjonowania.

 

Jeżeli doświadczasz niepokojących objawów emocjonalnych lub psychologicznych, z którymi nie jesteś w stanie poradzić sobie samodzielnie, kontakt ze specjalistą może okazać się właściwym rozwiązaniem.

Psychoterapia, czyli rozmowa. O czym?

Psychoterapia zapewne najbardziej kojarzy się z rozmową. W rzeczy samej, pomoc psychologiczna w dużej mierze udzielana jest za pośrednictwem słów, bez względu na to, czy miejscem spotkania jest gabinet psychologiczny, czy też podejmowana jest psychoterapia online. Nie należy jednak mylić tego faktu z twierdzeniem, że psychoterapia, pomoc psychologiczna, czy leczenie depresji sprowadza się wyłącznie do (a) rozmawiania (b) o swoich uczuciach. Dobry psycholog czy psychoterapeuta stawia sobie za cel pomoc klientowi w usuwaniu objawów psychologicznych i w nauce nowych sposobów radzenia sobie ze stresem. Rozmowa w trakcie terapii będzie więc stopniowo przechodziła do motywowania i wspierania klienta w samodzielnym podejmowaniu nowych, bardziej adaptacyjnych czynności.

Jak wygląda to w praktyce? Na przykład, osoba cierpiąca na zaburzenie lękowe może obawiać się pewnych sytuacji i w wyniku swoich obaw – unikać je. Owo unikanie przynosi krótkotrwałą ulgę, jednak wkrótce zaczyna powodować poczucie wstydu czy winy oraz życiowe konsekwencje – ograniczenie swobody działania. Aby udzielić klientowi skutecznej pomocy, psychoterapeuta, poza  okazaniem empatii, zrozumienia i szacunku – będzie wspierał klienta w przerwaniu owego błędnego koła lęku i zdobyciu większej pewności siebie, sprawności i odporności na stres. Jakkolwiek więc pomoc psychologiczna udzielana jest poprzez rozmowę, jej tematem jest klient i jego życie. Innymi słowy, praca w gabinecie faktycznie przekłada się na rzeczywistość poza nim.

 

Psychoterapia, czyli rozmowa, która pomaga

Bez względu na to, czy celem współpracy z terapeutą będzie pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia par czy terapia małżeńska, osią pracy będzie wprowadzanie rzeczywistej, konstruktywnej zmiany.

Jeżeli zmagasz się z obniżonym nastrojem, bezsennością, brakiem energii, lękiem i napięciem, problemami w związku, czy jakimkolwiek innym problemem emocjonalnym, psychologicznym, lub związanym z funkcjonowaniem, konsultacja psychologiczna pomoże Ci nie tylko uporać się z problemem, ale także uodpornić się przed następnymi.

Centrum Psychoterapii Twój Czas zatrudnia doświadczonych terapeutów, którzy specjalizują się zarówno w pomocy w radzeniu sobie z problemami psychologicznymi i emocjonalnymi, jak również w udzielaniu wsparcia przy wprowadzaniu w życie zmiany: https://www.twojczas-psychoterapia.pl/zespol/

 

Autor: Piotr Kałowski

Co wnosi psychoterapeuta?

W internecie i w prasie często natknąć się można na różnorakie porady psychologiczne. Sprawiają wrażenie, że leczenie depresji to w zasadzie kwestia kilku postanowień, a pomoc psychologiczna ogranicza się do prostych mądrości życiowych. W dobie internetu, swobodnego przepływu informacji i dziesiątek popularnych publikacji samopomocowych, nasuwa się na myśl pytanie: co może oferować psychoterapia, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami?

Dobry psycholog czy dobry psychoterapeuta przede wszystkim stawiają sobie jako priorytet indywidualnego klienta. Ich zadaniem jest zrozumienie problemu, z jakim się zgłasza i udzielenie mu pomocy dostosowanej do jego potrzeb, w formie, która będzie dla niego przystępna i efektywna. Tak więc, jakkolwiek w wiedzy potocznej leczenie depresji sprowadza się często do haseł typu „myśl pozytywnie” czy „weź się w garść,” psychoterapia to okazanie szacunku i współczucia doświadczeniu klienta i wspólne ustalanie, a następnie realizowanie, celów prowadzących do ogólnej poprawy. To także nauka, jak skuteczniej radzić sobie z przyszłymi trudnościami.

 

Wspólna praca

Co również ważne, psychoterapia nie zakłada, że klient jest winny problemu, z którym się zgłasza. Depresja i zaburzenia lękowe, ale także bezsenność, problemy w relacjach interpersonalnych, oraz wiele innych problemów psychologicznych i emocjonalnych powodują intensywne cierpienie. Często bywają także wstydliwe. Presja i poczucie winy oraz braku wsparcia sprawiają też, że bardzo trudno jest samemu poradzić sobie z nadmiernym smutkiem, lękiem, czy brakiem energii. A, gdy popularnonaukowe porady psychologiczne zawodzą, pojawia się myśl, że „skoro to mi nie pomaga, to musi być naprawdę beznadziejnie…”

Dobra psychoterapia (także psychoterapia par) to więc nie tylko pomoc psychologiczna, ale też emocjonalne wsparcie i atmosfera zrozumienia i bezpieczeństwa. Jeżeli więc czujesz, że twoje problemy zaczynają Cię przerastać, zgłoszenie się do eksperta może być dobrym rozwiązaniem. Terapeuci pracujący w Centrum Psychoterapii Twój Czas posiadają kwalifikacje wielu szkół terapii oraz fachowe doświadczenie w pracy z wieloma problemami. Nie musisz zmagać się ze swoimi trudnościami samotnie.

 

Autor: Piotr Kałowski
Autor: Lidia Kowalska-Surowy, Psychoterapeuta.

 

 

Bulimia nerwowa –  jest zaburzeniem odżywiania, które swoje podłoże ma w problemach emocjonalnych.

Jedzenie i to co w bulimii z nim związane staje się niejako tematem zastępczym  dla trudności emocjonalnych. Błędne koło objadania się i zachowań kompensacyjnych (wymioty, poszczenie, ćwiczenia fizyczne czy stosowania środków przeczyszczających) to na dobrą sprawę destrukcyjny sposób regulowania emocji, który jest dodatkowo podtrzymywany przez czynniki związane ze standardami urody i piękna.

Pięć cech bulimii

  1. napady objadania się

– pochłanianie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie (są to takie ilości pokarmu, która w tym czasie byłaby niemożliwa do zjedzenia dla większości ludzi)

– utrata poczucia kontroli nad jedzeniem w trakcie epizodu

  1. Kompensacyjne zachowania, które mają na celu zapobieganie przyrostowi wagi ciała, np.

– prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, odwadniających, lewatyw itp.

– stosowanie drakońskich diet i głodówek

– nadmiarowe, intensywne ćwiczenia fizyczne

  1. Objadanie się i zachowania kompensacyjne występują jednocześnie co najmniej dwa razy w tygodniu przez co najmniej trzy miesiące.
  2. Kształt i waga ciała maja znaczącą role w samoocenie
  3. Nie ma istotnej niedowagi i zaburzenie nie występuję w przebiegu anoreksji.

 

Bulimia ma znaczący wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania osoby chorej – naukę, pracę, relację z innymi, związki, czas wolny.

Myślenie o  jedzeniu i czynności związane z zapobieganiem przytyciu, w sposób dosłowny zaczynają rządzić życiem człowieka. Uporczywe myślenie o wadze i wyglądzie jest zazwyczaj bolesne i uniemożliwia koncentracje na innych sprawach, dostarcza to ogromnej frustracji .

Ludzie z bulimią odczuwają, że są zbyt grubi i obsesyjnie skupiają się na swoich kształtach i wymiarach. Bardzo często najwięcej niepokoju dostarcza wygląd jakiejś konkretnej części ciała, jak brzuch czy biodra. Chorzy mają wiele zachowań związanych ze sprawdzaniem  wyglądu o wagi – ważenie się, mierzenie, sprawdzanie poszczególnych części ciała. Jednocześnie sytuacje w których są konfrontowane ze swoimi wymiarami np. w publicznych przymierzalniach, na pływalniach itp. mogą być bardzo trudne i chorzy będą ich unikać. Zachowania osób z bulimią może przechodzić od kontroli wymiarów ciała do jej unikania w zależności czy odnotowali spadek czy wzrost wagi.

Jak pokazują doświadczenia terapeutów, osoby chore na bulimię prawie zawsze mają zaniżone poczucie własnej wartości, negatywne przekonania i zły stosunek do samego siebie! Wczesnodziecięce doświadczenia mogą być źródłem takich problemów.

Wpływ bulimii jest odczuwany także przez otoczenie, a w sposób szczególny przez dzieci osoby chorej. Rodzic z bulimią może przekarmiać lub głodzić dzieci z uwagi na trudności w ocenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci mogą odczuwać także presję przechodzenia na dietę i przesadnego dbania o wygląd i wagę ciała.

Bulimia może być także źródłem kłopotów finansowych nie tylko z uwagi na koszt jedzenia ale także na nadmiarowe zakupy, szczególnie ubrań, których osoby chore często dokonują by poprawić sobie nastrój w obliczu problemów z wyglądem.

Choroba ma wpływ na takie aktywności jak nauka czy praca – niska samoocena, czas przeznaczany na objadania się i np. wymioty utrudniają inne, często bardzo ważne aktywności. Epizody bulimiczne mogą stać się źródłem sporych napięć, osoba chora często chce utrzymać swoje ataki w tajemnicy, potrzebuje w samotności najeść i sprowokować wymioty, a do tego potrzebne są odpowiednie warunki, brak możliwości ich zaspokojenia jest trudny do wytrzymania, gdy np. przyjdą goście lub chory dzieli mieszkanie z innymi osobami.

Bulimia to cierpienie w samotności. Poczucie winy i wstydu prowadzi do izolacji, unikania kontaktu, spotkań, wyjść zwłaszcza gdy w grę wchodzi jedzenie, a to prowadzi do kolejnych frustracji i koło problemu się napędza.

Bulimia powoduje także spustoszenie w organizmie, epizody objadania się i zachowań kompensacyjnych prowadzą do: obrzęków błon śluzowych, skłonności do infekcji, arytmii, trądziku, zatwardzeń i/lub biegunek, chorób zębów, zachłystowego zapalenia płuc, zniszczenia naskórka i paznokci, wypadania włosów.

 

Psychoterapia – aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem

Problem bulimii dotyka coraz większa ilość ludzi i to nie tylko młodych kobiet, ale także mężczyzn i osoby starsze. Psychoterapia to podstawowa metoda leczenia, jeśli Ty lub osoba z Twojego otoczenia zmaga się z tym, nie lekceważ tematu i zgłoś się na konsultację.

 

 

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, rodzin i małżeństw oraz psychoterapię grupową. Prowadzi także psychoterapię online.

Wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na kierunku psychologia ogólna z  psychodiagnostyką, a także czteroletnią  Profesjonalna Szkołę Psychoterapii w nurcie integracyjnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, związana jest ze szkołą psychoterapii Par i Rodzin w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej.

Doświadczenie

Zdobywała doświadczanie w zamkniętym oddziale leczenia zaburzeń psychiatrycznych Szpitala Wolskiego w Warszawie. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”, a następnie we wiodących ośrodkach psychoterapeutycznych w Warszawie.

Odbyła szereg  szkoleń z zakresu kontaktu w sytuacji pomagania (m. in. specjalistyczne  szkolenia z zakresu psychoterapii par i rodzin w kryzysie, psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików – DDA; strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych; psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych, psychoterapii zaburzeń odżywiania ).

Jest współwłaścicielem i kierownikiem merytorycznym w ośrodku Twój Czas.

Specjalizacja

Specjalizuje się w prowadzeniu terapii par i rodzin.  Pracuje z parami heteroseksualnymi i LGBT

Zajmuje się problemami Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych  i Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych (DDD/DDA), osób cierpiących na depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nerwicę, stany obniżonego nastroju oraz doświadczających trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji. Pomaga także osobom, które mają za sobą wydarzenia traumatyczne, cierpią z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym lub doświadczają kryzysu zawodowego.

 

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej przed podęciem terapii –
– do pobrania opracowanie pt. „Psychoterapia po ludzku” – poradnik dla klientów psychoterapii opisujący podstawową wiedzę, metody, zasady etyczne, bezpieczeństwo, relacje klientów i wywiady z terapeutami 8 nurtów.

Zapraszamy – Twój Czas

Poradnik do pobrania