Konsultacja i psychoterapia par

Zdajemy sobie sprawę, że współczesny świat jest bardzo nastawiony na zaspokajanie indywidualnych potrzeb, a ogromne tempo życia i stres nie sprzyja związkom i generuje wiele trudności w relacjach. Pracujemy z parami tak, by mogły lepiej siebie rozumieć i długoterminowo czerpać satysfakcje ze swojego związku. Kryzysy zdarzają się i powinny się zdarzać nawet w najlepszych związkach, ważne by potrafić sobie z nimi radzić w sposób konstruktywny. Terapia par jest często trampoliną do jeszcze głębszej i pełniejszej relacji, która daje spełnienie dla obu stron.

W Poradni Terapii Par i Rodzin nie wartościujemy pacjentów. Nie ma dla nas znaczenia wiek, orientacja czy status związku, jeśli czujesz, że w Twoich relacjach dzieje się coś niepokojącego zgłoś się do poradni małżeńskiej, a my zaproponujemy Ci najlepszą formę pomocy.

Nasza poradnia małżeńska w Warszawie to miejsce, gdzie wierzymy, że każdej parze  można pomóc, a rozwód czy rozstanie jest ostatecznością. Chcemy wykorzystać wszelkie możliwości, by uratować istniejące więzi. Gdy jednak decyzja o rozstaniu już zapadła – szanujemy to, wówczas naszym zadaniem jest taka pomoc, by jej skutki psychologiczne i konsekwencje dla poszczególnych osób były jak najmniej dotkliwe.

Przed zgłoszeniem się do poradni prosimy o przeczytanie poniższych informacji. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania zachęcamy do kontaktu z recepcją Centrum.

Pierwszym krokiem w podjęciu terapii małżeńskiej jest umówienie się na konsultację wstępną. Prosimy w tej sprawie zgłaszać się telefonicznie lub mailowo do recepcji Centrum w Warszawie.

Terapia małżeńska rozpoczyna się od konsultacji, na którą zgłosić powinni się oboje partnerzy, podobnie psychoterapia par. Ona także trwa ok 80 minut i prowadzone jest przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

Celem spotkania jest zapoznanie się z problemami jakie skłoniły Państwa do poszukiwania pomocy i przedstawienie propozycji działań, które zgodnie z wiedza specjalisty  w sposób najbardziej skuteczny pomogą Państwu uporać się z kryzysem.

Sprawdzoną przez nas praktyką jest możliwość współpracy pomiędzy specjalistami,  tak by opieka nad rodziną była kompleksowa.  Jeśli Państwa sytuacja będzie tego wymagała, będziemy prosić Państwa o zgodę na przekazywanie informacji. (np. jeśli poza psychoterapią pary wskazana będzie konsultacja jednego z jej członków z terapeutą indywidualnym czy lekarzem ). Na każdym etapie terapii małżeńskiej jest  możliwość odwołania tej zgody. Wyrażenie zgody nie jest konieczne do podjęcia terapii w naszym Centrum w Warszawie, ale służy bardziej efektywnej pracy.

Udział w psychoterapii par  ma sens tylko gdy jest decyzją dobrowolną, a wszyscy zainteresowani są gotowi do współpracy. Nie wklucza to osób, które mają wątpliwości czy wahają się, ale pozytywne zmiany w relacjach są możliwe tylko, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad tymi zmianami. Psychoterapia nie może zmienić nikogo wbrew jego woli.

Nie pracujemy z osobami, które tej pomocy nie chcą, nawet gdy zostały skierowane przez różne instytucje.

Zasada poufności

Wszyscy pracownicy Centrum Psychoterapii Twój Czas, które zlokalizowane jest w mieście Warszawa, są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności. Terapeuci mają obowiązek kierowania się kodeksem etycznym psychoterapeuty. Zasada poufności może być zawieszona, jeżeli tego wymaga chronienie czyjegoś życia.

W spotkaniach rodzinnych mogą uczestniczyć dzieci, zapraszamy także rodziców niemowląt z ich pociechami, (Prosimy o przekazanie w recepcji w jakim wieku są dzieci, żebyśmy mogli odpowiednio przygotować gabinet).

Specjaliści w Poradni Terapii Par i Rodzin:

Psychoterapeuci:

Paweł Stępień

Zapisz się teraz

Julita Wasilewska

Zapisz się teraz

Lidia Kowalska-Surowy

Zapisz się teraz

Katarzyna Langner

Zapisz się teraz

Mediator:

Katarzyna Kozłowska

Zapisz się teraz