Psychoterapia grupowa i warsztaty

Początki terapii grupowej sięgają lat czterdziestych XX wieku. Od tego czasu ta forma leczenia terapeutycznego jest wciąż modyfikowana, aby wpisywała się w charakter nieustannie zmieniających się zasad praktyki klinicznej.

Wzrastająca świadomość pacjentów na temat skuteczności terapii grupowej wpływa na wykorzystywanie jej w drodze rozwoju osobistego oraz leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych (w tym między innymi zaburzeń osobowości, nastroju, nerwicowych, psychoz), w celu wspierania osób cierpiących z powodu różnego typu chorób somatycznych (choroby niedokrwienne serca, dermatologiczne, nowotwory, cukrzyca, itp.).

Współczesna terapia grupowa wykorzystuje różne podejścia terapeutyczne, w tym: Gestalt, integracyjne interpersonalne, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, egzystencjalne,psychodramę, psychoedukacyjne oraz psychoanalityczne. Wybór konkretnego rodzaju leczenia jest determinowany wieloma czynnikami, między innymi problemem pacjenta, czy jego wiekiem.