Warsztaty

WARSZTATY TATY  –  Jak dobrze pełnić rolę ojca?

Każdy chciałby być supertatą! Nie każdemu to jednak się udaje… Znaczenie ojca w życiu rodziny i dziecka jest jednak nie do przecenienia.

Zastanawiałeś się kiedyś, co możesz zrobić, by być naprawdę dobrym tatą?

Zapisz się na WARSZTATY TATY i dowiedz się jak zostać szczęśliwym ojcem równie szczęśliwego dziecka już dziś!

Jest to cykl warsztatów przeznaczonych dla ojców, którzy chcą się rozwijać w pełnieniu roli ojca i szukają inspiracji do tego, by być lepszym tatą.

WARSZTATY TATY są doskonałą okazją do rozmów o ojcostwie, a także wymiany doświadczeń w męskim gronie.

  • Jak szanować wybory dziecka i stawiać jasne granice?
  • Co to znaczy otwarta i efektywna komunikacja?
  • W jaki sposób nakłonić dziecko do współpracy?

Znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań pomogą WARSZTATY TATY!

Warsztaty będą się odbywać w cyklu 12 spotkań.

 

 

Chcesz zapewnić dziecku dobry start w życiu? Zadbaj o jego kompetencje społeczne!

Nasze szczęście i sukces życiowy w dużym stopniu zależy od naszych kompetencji społecznych. Zdolność do tworzenia więzi i współpracy z innymi ludźmi jest niezbędna na wszystkich etapach naszego życia – w szkole, na uczelni, w pracy i w rodzinie. Daje poczucie bezpieczeństwa, ogólnej satysfakcji życiowej,  pomaga w pełni rozwijać swój potencjał, a nawet lepiej radzić ze stresem.

Chcesz, żeby Twoje dziecko już dziś mogło czerpać niezliczone korzyści płynące ze współpracy z innymi?

Zapraszamy na warsztaty W RELACJI.

Jest to cykl 5 spotkań, które nauczą Twoje dziecko:

– skutecznej współpracy w grupie;

– trafnego rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

– zrozumienia dla własnych stanów emocjonalnych i potrzeb innych;

– radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;

– podejmowania prób rozwiązywania sytuacji trudnych;

– czerpania radości ze wspólnej zabawy;

Warsztaty W RELACJI przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-10 lat i przewidują także 2 spotkania dla rodziców.  Uzyskasz na nich informacje zwrotne na temat funkcjonowania Twojego dziecka w grupie, a także dowiesz się, jak  skutecznie wspierać jego rozwój społeczny.


Jak dobrze jest… W ŚWIECIE WŁASNYCH UCZUĆ!

Czym są uczucia i emocje?

Czy wiem co czuje?

Jak sobie poradzić z „trudnymi” emocjami?

Na te i wiele innych pytań możesz znaleźć odpowiedź W ŚWIECIE WŁASNYCH UCZUĆ!

W ŚWIECIE WŁASNYCH UCZUĆ – to warsztaty przeznaczone dla młodzieży, ich celem jest lepsze poznanie własnych uczuć i emocji w miłej atmosferze rówieśniczej.W trakcie 3 spotkań warsztatowych nauczymy się między innymi:

  • Rozpoznawać i nazywać emocje u siebie i innych w różnych sytuacjach
  • Dostrzegać zależności pomiędzy uczuciami a myślami
  • Konstruktywnie wyrażać uczucia i emocje

Dlaczego rozpoznawanie, rozumienie i wyrażanie swoich uczuć jest takie ważne? Jest kilka powodów:

Po pierwsze, poprzez zrozumienie swoich uczuć możemy lepiej rozumieć samych siebie – swoje potrzeby i pragnienia

Po drugie, otwarte mówienie o swoich uczuciach pozwala nawiązywać głębokie i, co najważniejsze, szczere relacje z innymi ludźmi

Po trzecie, jeśli znamy swoje uczucia, to łatwiej nam jest nad nimi zapanować w razie potrzeby

Korzyści jest tak wiele! Znajdź je z nami W ŚWIECIE WŁASNYCH UCZUĆ!


Indywidualna praca treningowa z dzieckiem 

Spotkania dziecka z terapeutą mają na celu pokazanie dziecku narzędzi, z którym może korzystać w trudnych dla siebie sytuacjach. Rodzaj treningu dopasowany jest do trudności komunikowanych przez dziecko oraz rodziców. Podczas spotkań dziecko może zdobyć wiedzę oraz przećwiczyć:

– sposoby radzenia sobie z objawami ADHD

– sposoby radzenia sobie ze złością

– radzenie sobie ze stresem

– radzenie sobie z nieśmiałością

– nauka adekwatnego funkcjonowania w społeczeństwie

– trudności z nauką