Terapia grupowa

Terapia grupowa, którą proponujemy w naszym ośrodku psychoterapii mieszczącym się w mieście Warszawa, polega na spotkaniach w grupie osób dotkniętych podobnym problemem, chorobą, zaburzeniem. Ta forma pracy opiera się na założeniu, że wiele z naszych trudności leży w relacjach międzyludzkich, a możliwość przyjrzenia się im wspólnie z innymi uczestnikami, tworzy unikalną okazję do poznania i lepszego rozumienia siebie i innych. Bycie z ludźmi doświadczającymi podobnych trudności pozwala pozbyć się poczucia wyobcowania, wstydu czy osamotnienia.

Spotkania są prowadzone przez wykwalifikowanego psychoterapeutę, którego rola w prowadzeniu zajęć zależy w dużej mierze od specyfiki grupy oraz tematyki spotkań.

Badania wykazują, że terapia grupowa daje szczególne korzyści w przypadku leczenia otyłości, u osób nadużywających substancji psychoaktywnych, osób które przeżyły w dzieciństwie wykorzystanie seksualne, chorób psychosomatycznych (np. choroby wieńcowe, zaburzenia odżywiania, zawał mięśnia sercowego, choroby wrzodowe dwunastnicy i żołądka, zapalenie jelita grubego, nadciśnienie, choroby skóry, nadczynność tarczycy). Oczywiście nie zastępuje niezbędnego w pewnych przypadkach leczenia farmakologicznego czy ambulatoryjnego.

Ten rodzaj terapii stosuje się u osób cierpiących z powodu nieszczęśliwych, niesatysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, wszędzie tam gdzie, nie radzimy sobie z konfliktami w obszarze pracy zawodowej, w relacji małżeńskiej, ze swoimi dziećmi, partnerami.

W terapii grupowej, którą proponujemy w Centrum Psychoterapii „Twój Czas” w Warszawie, wykorzystujemy relacje, które tworzą się pomiędzy uczestnikami grupy. Jest to niezwykle cenna przestrzeń, która ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych pacjentów, ale trzeba również podkreślić, że daje ona pole do obserwowania tego, w jaki sposób reagują pacjenci. Dzięki wieloosobowej grupie osób biorących udział w tej formie leczenia psychoterapeutycznego, otrzymujemy więcej informacji zwrotnych oraz pomysłów na to, jak radzić sobie z własnymi problemami i trudnościami.