Psychologia dla Biznesu

Centrum Psychoterapii Czas oferuje profesjonalne doradztwo dla kierowników mniejszych i większych przedsiębiorstw, osób, które pracują w szczególnie narażonych na stres i ryzyko obszarach biznesu. W końcu oferuje także pomoc wszystkim osobom, które piastując odpowiedzialne stanowiska, mierzą się z wyzwaniami i stresującą pracą każdego dnia.

W naszym Centrum oferujemy profesjonalną diagnostyką pracowników obciążonych  nieproduktywnym stresem. Zajmujemy się nie tylko diagnozowaniem schorzeń związanych ze stresem, ale poszukujemy także przyczyn stojących za tak zwanym wypaleniem zawodowym.

Najważniejsze jest jednak działanie. To dlatego nasi specjaliści zajmują się układaniem strategii postępowania zmierzającego do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników i poprawy ich efektywności pracy.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie i układamy spersonalizowany plan działania. Uwzględniamy kondycję jednostki oraz środowisko branży i warunki, w jakich działa dana firma.