Mediacje rodzinne

Gdy rodzina staje w obliczu separacji lub rozwodu pojawia się konieczność podjęcia różnych decyzji dotyczących spraw bytowych, alimentów czy zasad opieki nad dzieckiem. Małżonkowie przeżywają trudne emocje, co może skutecznie ograniczać wzajemne porozumienie i podejmowanie satysfakcjonujących rozwiązań. Mediacja rodzinna staje się właściwą odpowiedzią na zaistniałą sytuację.

Proces mediacji rozpoczyna się nawiązaniem kontaktu ze stronami, które ustalając termin spotkania wstępnego, tym samym, wyrażają zgodę na przystąpienie do mediacji. Jest to kluczowy moment, bowiem naczelną zasadą mediacji jest dobrowolność udziału każdej ze stron.

Następny etap to udział we wstępnym spotkaniu informacyjnym z każdą ze stron oddzielnie. To indywidualny czas dla każdego uczestnika mediacji i dobry moment, aby w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora podjąć próbę rozpoznania i uporządkowania oczekiwań związanych z przystąpieniem do procesu mediacji.   

Po odbyciu spotkań wstępnych strony umawiają się na wspólne spotkanie mediacyjne w obecności dwóch mediatorów. Następuje konfrontacja potrzeb obu stron, omówiony jest plan oraz ramy czasowe spotkania. Ustalany jest ostateczny kształt ugody.

Specjaliści w Poradni Terapii Par i Rodzin

Mediator- Katarzyna Kozłowska

 

 

 

mediacje, mediacje warszawa, mediacje rodzinne, mediacje rodzinne warszawa

Zainteresowała Cie nasza oferta?