Konsultacja i Psychoterapia rodzin

Poradnia zajmuje się kompleksową pomocą psychologiczną dla rodzin.

Terapia rodziny to spotkanie członków rodziny z psychoterapeutą, który towarzyszy i pomaga rodzinie w rozwiązywaniu różnych problemów. Nie ma znaczenia czy trudności dotyczą relacji między rodzeństwem czy dziećmi a rodzicami- zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poprawić relacje ze swoimi bliskimi. Często w terapii rodzin ważna okazuje się praca nad ustalaniem granic, wyrażaniem potrzeb i oczekiwań, okazywaniem i rozumieniem emocji, określeniem ról.

Działamy systemowo, rozumiemy, że trudności jednej osoby mogą wpływać na cały system rodzinny, pomagamy tak by go chronić i uzdrawiać.

Metoda, która wyróżnia nas spośród innych placówek polega na tym, że z rodziną pracuje cała grupa specjalistów, by jak najskuteczniej pomóc jej pokonać kryzys.

Wierzymy, że każdej rodzinie można pomóc, a rozwód czy rozstanie jest ostatecznością . Chcemy wykorzystać wszelkie możliwości by uratować więzi rodzinne, zwłaszcza gdy w kryzysie biorą udział dzieci.

Przed zgłoszeniem się do poradni prosimy o przeczytanie poniższych informacji. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania zachęcamy do kontaktu z recepcją Centrum.

Pierwszym krokiem w podjęciu terapii jest umówienie się na konsultację wstępną. Prosimy w tej sprawie zgłaszać się telefonicznie lub mailowo do recepcji Centrum.

Konsultacja trwa ok 80 minut, prowadzona jest przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

W przypadku terapii rodzinnej na konsultacji wstępnej mile widziani są wszyscy członkowie rodziny, można jednak zgłosić się do nas w dowolnym układzie.

Celem spotkania jest zapoznanie się z problemami jakie skłoniły Państwa do poszukiwania pomocy i przedstawienie propozycji działań, które zgodnie z wiedza specjalisty  w sposób najbardziej skuteczny pomogą Państwu uporać się z kryzysem.

Sprawdzoną przez nas praktyką jest możliwość współpracy pomiędzy specjalistami  tak by opieka nad rodziną była kompleksowa.  Jeśli Państwa sytuacja będzie tego wymagała będziemy prosić Państwa o zgodę na przekazywanie informacji. (np. jeśli poza terapią rodziny wskazana będzie konsultacja jednego z jej członków z terapeutą indywidualnym czy lekarzem ). Na każdym etapie terapii jest  możliwość odwołania tej zgody. Wyrażenie zgody nie jest konieczne do podjęcia terapii w naszym Centrum, ale służy bardziej efektywnej pracy.

 

poradnia małżeńska warszawa, psychoterapia rodzin, psychoterapia rodzin warszawa, pomoc psychologiczna warszawa, terapia par warszawa

Psychoterapia rodzin ma sens tylko gdy jest decyzją dobrowolną, a wszyscy zainteresowani są gotowi do współpracy. Nie wyklucza to osób, które mają wątpliwości czy wahają się, ale pozytywne zmiany w relacjach są możliwe tylko gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad tymi zmianami. Psychoterapia nie może zmienić nikogo wbrew jego woli.

Nie pracujemy z osobami, które tej pomocy nie chcą, nawet gdy zostały skierowane przez różne instytucje.

Zasada poufności

Wszyscy pracownicy Centrum Psychoterapii Twój Czas zobowiązani są do przestrzegania zasad poufności. Terapeuci mają obowiązek kierowania się kodeksem etycznym psychoterapeuty. Zasada poufności może być zawieszona, jeżeli tego wymaga chronienie czyjegoś życia.

W spotkaniach rodzinnych mogą uczestniczyć dzieci, zapraszamy także rodziców niemowląt z ich pociechami, (Prosimy o przekazanie w recepcji w jakim wieku są dzieci, żebyśmy mogli odpowiednio przygotować gabinet).

Zainteresowała Cie nasza oferta?