Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna  jest specjalistyczną metodą leczenia wspierające szeroko pojęte zdrowie psychiczne człowieka. Prowadzi do trwałych zmian na poziomie zachowania i osobowości.  Pomaga zwalczyć zaburzenie i podnosi jakość i satysfakcje z życia.

Psychoterapię indywidualną zawsze poprzedza konsultacja psychologiczna.

O podjęciu psychoterapii może myśleć każdy, kto doświadcza wszelkiego rodzaju cierpienia psychicznego. Jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie radzą sobie z emocjami, mają trudności w zrozumieniu swoich uczuć, nie potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych. Czasami wystarczy, że nie jesteśmy zadowoleni ze swojego życia – może ono wydawać się puste, bezcelowe.

Psychoterapia to dobre rozwiązanie dla tych, którzy mają trudności z budowaniem satysfakcjonujących więzi z drugim człowiekiem, nie potrafią zaangażować się w bliską relację.

Psychoterapia jest także istotnym wsparciem w leczeniu farmakologicznym.

Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się zazwyczaj raz lub dwa razy w  tygodniu o stałej porze.

Problemy, które pomagamy rozwiązać.

Trudna sytuacja życiowa

Sposób rozumienia czym jest trudna sytuacja życiowa, jest kwestią bardzo indywidualną. Zmiana pracy, kryzys w związku, choroba bliskich, a nawet nadmiar obowiązków domowych mogą się przyczynić do tego, że będziemy doświadczać nadmiaru negatywnych emocji i niepewności. Jako trudną można zatem określić każdą sytuację życiową, która przekracza nasze możliwości psychiczne.

W trudnej sytuacji życiowej:

 • Doświadczasz silnych emocji negatywnych, takich jak gniew, lęk, strach, wrogość lub smutek.
 • Towarzyszy Ci poczucie utraty, zagrożenia lub przekroczenia granic.
 • Masz trudności w radzeniu sobie z sytuacją życiową – unikanie, paraliż lub podejmowanie nieodpowiednich działań.

Trudności doświadczane przez dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD

Do dysfunkcyjnych zalicza się zazwyczaj takie rodziny, w których występowały przemoc, uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych lub zaburzenia psychiczne. Dzieci, pochodzący z takich rodzin mają zazwyczaj trudności w normalnym funkcjonowaniu emocjonalnym i budowaniu bliskich relacji w wieku dorosłym. Warto podkreślić, że takie osoby, odznaczają się wysokim poziomem funkcjonowania społecznego i zawodowego. Zdobywają dobre wykształcenie, odnoszą liczne sukcesy zawodowe, realizują swoje pasje. Nieświadomie jednak odtwarzają emocjonalne doświadczenia z dzieciństwa, co destrukcyjnie wpływa na ich życie

Trudności typowe dla DDA/DDA:

 • niskie poczucie własnej wartości
 • nadmiernie zamartwianie się  o przyszłość
 • przekonanie o samowystarczalności
 • doświadczenie ciągłego poczucia niepokoju, smutku lub wstydu
 • trudności w mówieniu i wyrażaniu swoich emocji
 • trudności w budowaniu relacji
 • lęk przed wchodzeniem w związki
 • trudności w budowaniu trwałych relacji partnerskich
 • trudności w rozwiązywaniu konfliktów

Trudności w budowaniu relacji

Człowiek jest istotą społeczną, a budowanie i utrzymywanie satysfakcjonujących, bliskich relacji z innymi jest podstawą zadowalającego życia społecznego. Trudności w budowaniu relacji mogą mieć wiele źródeł: lęk przed odrzuceniem, niemożność w mówieniu o swoich uczuciach i potrzebach lub nawet nieumiejętność znajdowania kompromisu pomiędzy potrzebami partnera a własnymi.  

Trudności w przeżywaniu emocji

Trudności w przeżywaniu emocji są zazwyczaj związane z niemożnością przeżywania ich w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Niektórzy ze złości potrafią rzucać talerzami, innych strach przed oceną paraliżuje tak bardzo, że nie są w stanie odezwać się podczas narady w pracy. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki spotkaniom z psychoterapeutą można się tego nauczyć. Nie damy rady pozbyć się niechcianych emocji, ale możemy nauczyć się, jak z nimi dobrze żyć.

Depresja

Depresja jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń w grupie zaburzeń nastroju. U każdego człowieka objawy depresji mogą mieć inną formę i stopień nasilenia. Zazwyczaj mianem depresji określa się stan nadmiernego przygnębienia, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Osoba, która cierpi na depresję traci zazwyczaj zdolność do cieszenia się z rzeczy, które wcześniej były przyjemne, ma  negatywną wizję siebie i świata, a przyszłość widzi wyłącznie w czarnych barwach.

Warto zgłosić się do specjalisty, jeśli zauważasz, że:

 • Nie potrafisz cieszyć się z rzeczy, które dotychczas były źródłem przyjemności.
 • Masz negatywną samoocenę, poczucie winy lub własnej bezwartościowości.
 • Nie masz na nic energii, jesteś ciągle zmęczony.
 • Masz nawracające myśli lub zachowania samobójcze.
 • Cierpisz na zaburzenia snu, apetytu lub masy ciała (wyraźny wzrost lub spadek).
 • Doświadczasz trudności w koncentracji oraz obniżenia sprawności myślenia.
porady psychologiczne warszawa, pomoc psychologiczna warszawa, dobry psycholog warszawa, psycholog warszawa, psychoterapia indywidualna, psychoterapia warszawa, psychoterapeuta warszawa,

Nerwica i lęk

Zaburzenie nerwicowe to szeroka gama różnego rodzaju dolegliwości, w których główną rolę odgrywa lęk. Zalicza się do nich między innymi trudności w radzeniu sobie z doświadczanym na co dzień stresem, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie, napady paniki, a także zaburzenia snu.

Zaburzenia odżywiania

O zaburzeniach odżywiania mówimy wówczas, gdy jedzenia i masa ciała stają się głównymi obiektami zainteresowania. Do najczęściej spotykanych zaburzeń z tej grupy należą anoreksja – dążenia do utraty wagi, ściśle związane z lękiem przed otyłością, bulimia – napady żarłoczności i następujące po nich przeczyszczanie się oraz kompulsywne objadanie się, które wiąże się z nadmiernym spożywaniem pokarmów o dużej wartości kalorycznej.

Zaburzenie nastroju

Do tej grupy zaburzeń zalicza się trudności związane z nastrojem, takie jak mania, depresja (link) oraz chorobę afektywną dwubiegunową, która charakteryzuje się „huśtawką” nastroju. Okres aktywności i pobudzenia energetycznego (mania) występuje naprzemiennie z okresami utraty energii i silnym obniżeniem nastroju (depresja).

Epizod maniakalny charakteryzuje się:

Znacznie podwyższonym nastrojem
Nadmiernym poczuciem radości i szczęścia (euforii), niedostosowanym do sytuacji
Nasiloną aktywnością i energią życiową
Wielomównością
Bezkrytycznością
Rozrzutnością
Podejmowaniem ryzykownych i niebezpiecznych zachowań
Zaburzenia osobowości

Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości przejawiają patologiczne (wiele osób mogłoby określić je jako dziwaczne, odmienne) wzorce zachowania i przeżywania emocji. To bardzo szeroki wachlarz problemów. Niektórzy nie potrafią radzić sobie ze swoimi uczuciami, niektórzy wydają się nie odczuwać żadnych emocji. Wiele osób z zaburzeniami osobowości ma trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji z drugim człowiekiem. Często napotykają na problemy w kontakcie z innymi w pracy czy w szkole. Zdarza się, że z powodu swojej odmienności są odrzucani przez innych.

Cierpienie psychiczne na skutek chorób somatycznych

Choroba somatyczna często wiąże się z doświadczaniem cierpienia psychicznego. Czasami zdarza się, że otoczenie chorego, mimo szczerych chęci, nie potrafi zrozumieć jego przeżyć i potrzeb. Niejednokrotnie to właśnie sam chory nie chce obarczać rodziny czy przyjaciół swoimi troskami. Psychoterapia indywidualna pomaga radzić sobie z rozmaitymi problemami, z którymi mierzą się chorzy. Daje wsparcie i zrozumienie, niezbędne każdemu człowiekowi.

Zainteresowała Cie nasza oferta?