Oferta

Ośrodek psychoterapii „Twój Czas” w Warszawie jest zespołem specjalistów składającym się z psychologów-psychoterapeutów, oferujących terapię indywidualną, grupową, psychoterapię małżeństw, par i rodzin, a także pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

Psychoterapia stanowi szereg oddziaływań w sferze psychologicznej, mających na celu zrozumienie przyczyn swoich problemów i wprowadzenie zmian w obrębie własnego przeżywania trudności, niekiedy także zmiany sytuacji życiowej. Psychoterapia w naszym ośrodku przyjmuje formę rozmowy terapeuty z klientem, w trakcie której dysponujący fachową wiedzą, psychoterapeuta jest w stanie zrozumieć cierpienie/kłopot pacjenta i adekwatnie do danego problemu zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne.

Do ośrodka psychoterapii „Twój Czas” zapraszamy w szczególności osoby dorosłe, a także młodzież borykającą się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, trudnościami oraz niepokojącymi objawami (psychicznymi, lękowymi, itp.). Fachową pomoc psychologiczną oferujemy również wszystkim tym, którzy przechodzą kryzysy życiowe, mają problemy małżeńskie lub wychowawcze, a także zmagają się z różnego typu kłopotami rodzinnymi.