Mediacje rodzinne

Gdy rodzina staje w obliczu separacji lub rozwodu pojawia się konieczność podjęcia różnych decyzji dotyczących spraw bytowych, alimentów czy zasad opieki nad dzieckiem. Małżonkowie przeżywają trudne emocje, co może skutecznie ograniczać wzajemne porozumienie i podejmowanie satysfakcjonujących rozwiązań. Mediacje rodzinne stają się właściwą odpowiedzią na zaistniałą sytuację.

Proces mediacji rozpoczyna się nawiązaniem kontaktu ze stronami, które ustalając termin spotkania wstępnego, tym samym, wyrażają zgodę na przystąpienie do mediacji. Jest to kluczowy moment, bowiem naczelną zasadą mediacji jest dobrowolność udziału każdej ze stron.

Następny etap to udział we wstępnym spotkaniu informacyjnym z każdą ze stron oddzielnie. To indywidualny czas dla każdego uczestnika mediacji i dobry moment, aby w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora podjąć próbę rozpoznania i uporządkowania oczekiwań związanych z przystąpieniem do procesu mediacji.

 

Po odbyciu spotkań wstępnych strony umawiają się na wspólne spotkanie mediacyjne w obecności dwóch mediatorów. Następuje konfrontacja potrzeb obu stron, omówiony jest plan oraz ramy czasowe spotkania. Ustalany jest ostateczny kształt ugody.

 

mediacje, mediacje warszawa, mediacje rodzinne, mediacje rodzinne warszawa

Specjaliści w Poradni Terapii Par i Rodzin:

Katarzyna Kozłowska

Zapisz się teraz