Lekarz Psychiatra

Lokalizacją naszego Centrum jest Warszawa. To tutaj psychiatra przeprowadza szczegółowy wywiad pozwalający na ocenę stanu zdrowia pacjenta, jego sytuacji życiowej, dotychczasowego leczenia, jeżeli takie miało już miejsce w przeszłości. Sprawdza także, z jakimi rodzajami zaburzeń wiążą się zgłaszane przez pacjenta dolegliwości psychiczne. Po podobnej konsultacji lekarz proponuje najlepsze dla pacjenta rozwiązanie. Może być to zarówno psychoterapia indywidualna, jak także terapia grupowa. Stan kondycji psychicznej psychiatra sprawdza pytaniami o poziom nastroju, lęku, sprawności pamięci, zaburzeń emocji i snu – co może być odpowiedzialne za poziom dyskomfortu psychicznego i zakłócenia sprawnego funkcjonowania w sytuacjach dnia codziennego w różnych obszarach życia: tak prywatnego, jak i zawodowego. Dobry lekarz psychiatra podejmuje decyzję o konieczności podjęcia psychoterapii lub zastosowania leczenia farmakologicznego oraz jest odpowiedzialny za właściwy dobór leków.

Lekarz psychiatra, także ten, który przyjmuje w prywatnym gabinecie, może zlecić szereg dodatkowych badań, aby potwierdzić rozpoznanie choroby (np. tomografia komputerowa głowy, badanie hormonów) lub skierować do odpowiedniego specjalisty, na przykład dobrego psychologa (celem przeprowadzenia diagnostyki psychologicznej). Często równolegle do terapii farmakologicznej prowadzona jest również psychoterapia.

Jeszcze raz należy podkreślić, że o wyborze formy psychoterapii: czy będzie to rodzaj psychoterapii indywidualnej czy też terapii grupowej, decyduje lekarz w porozumieniu z pacjentem, mając rzecz jasna na uwadze jego kondycję psychofizyczną.

Na pierwszą konsultację, swego rodzaju rozpoznanie dolegliwości, warto zarezerwować co najmniej kilkadziesiąt minut. By umówić się na spotkanie, wystarczy zgłosić się do naszego Centrum w Warszawie, telefonicznie lub drogą mailową.

Lekarz Psychiatra w Centrum Terapii Twój Czas

Zofia Kowalczyk-Kozicka

Zapisz się teraz