Joanna Buczyńska

Coach

Wykształcenie

Ukończyła międzynarodową Szkołę Coachów The Art & Science of Coaching na Erickson College przy Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (akredytowaną przez ICF). Metodologia pracy opiera się na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona. Posiada certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów „Trener w rolach głównych”. Interesuje się procesem facylitacji.

Doświadczenie

Jest ekspertem ds. zarządzania kadrami z 9 letnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach (Raiffeisen Bank Polska S.A., Play). Na co dzień pracuje za pomocą metod coachingowych
z kadrą menedżerską średniego i wyższego szczebla. Wspiera w działaniach HRowych członków zarządu. Jako HR Biznes Partner jest odpowiedzialna za zatrudnianie i rozwój pracowników.

Specjalizacja

rozwój zawodowy i osobisty
coaching kariery
biznes coaching
doradztwo zawodowe

Klientami są najczęściej pracownicy, którzy:

czują wypalenie zawodowe i chcą przezwyciężyć spadek motywacji, zaangażowania
chcą zmienić obecną pracę lub stanowisko
obejmują nowe stanowisko
mają trudności w sytuacjach zawodowych
otrzymują trudny projekt, którego powodzenie wymaga zwiększonej motywacji

Joanna poprzez proces coachingowy pomaga wydobyć zasoby klienta i opracować przez niego najlepsze rozwiązania. Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych i wierzy w potencjał drzemiący w ludziach.