Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest badaniem, umożliwiającym uzyskanie całościowego obrazu danej osoby. Pomaga opisać stan pacjenta i jego funkcjonowanie w życiu codziennym, ocenić jego mocne i słabe strony. Diagnoza jest także próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, jakiej formy wsparcia potrzebuje pacjent. Pozwala omówić i wprowadzić indywidualną formę pomocy psychologicznej.

Diagnoza jest przeprowadzana w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację, a także badanie testowe.

Diagnoza neuropsychologiczna jest to badanie pamięci i innych procesów poznawczych wraz z oceną poziomu i profilu dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego występujących w:

 • procesie fizjologicznego starzenia się mózgu (u osób odczuwających pogorszenie pamięci, planowania działania, orientacji przestrzennej)
 • chorobach neurodegeneracyjnych (otępienia)
 • chorobach sercowo-naczyniowych i udarach mózgu
 • urazach czaszkowo-mózgowych
 • padaczkach
 • po niedotlenieniu mózgu
 • resekcjach mózgu
 • stanach zapalnych mózgu i opon mózgowych
 • chorobach endokrynologicznych, metabolicznych, o podłożu immunologicznym
 • chorobach natury psychiatrycznej
 • zatruciach substancjami toksycznymi
 • uzależnieniach.

Na standardowe badanie neuropsychologiczne  składa się obserwacja, wywiad kliniczny oraz badanie testowe.

Podczas wywiadu psycholog gromadzi wszelkie informacje potrzebne do poprawnej oceny zmian w funkcjonowaniu poznawczym. Specjalnie dobrane testy neuropsychologiczne umożliwiają zaś szczegółową ocenę poszczególnych funkcji poznawczych (tempo przetwarzania informacji, procesy uwagi, procesy uczenie się i pamięci, funkcje językowe, orientacja wzrokowo-przestrzenna, funkcje wykonawcze, myślenia i umiejętność rozwiązywania problemów).

Na badania prosimy zabierać ze sobą:

 • dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego (jeśli badany był hospitalizowany)
 • wyniki badań specjalistycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny mózgowia, EEG głowy)
 • okulary, jeśli pacjent korzysta
 • aparat słuchowy, jeśli pacjent posiada

Ilość sesji badania neuropsychologicznego to zazwyczaj trzy spotkania. Podczas pierwszej wizyty psycholog przeprowadza wywiad.

Drugie spotkanie trwa dłużej – 2 godziny terapeutyczne i wykonywane są na nim testy. W przypadku dokładniejszego badania, wówczas gdy trzeba będzie wykonać większą ilość testów (np. WAIS lub MMPI) może być potrzeba umówienie się na kolejne spotkanie 2-godzinne, na którym będą wykonywane testy.

 

Specjalista, który prowadzi diagnozę

Agnieszka Lipińska

Zapisz się teraz