Czego nie robi psychoterapeuta?

8 listopada 2017

Dotychczas dużo pisaliśmy na temat tego, w jaki sposób dobry psycholog czy dobry psychoterapeuta pracują z klientem oraz jak wygląda i jakie efekty przynosi leczenie depresji, psychoterapia, terapia par, pomoc psychologiczna online. Warto jednak wiedzieć również, czego psychoterapeuta nie robi i czym psychoterapia nie jest – umożliwia to lepsze przygotowanie się do współpracy z terapeutą.

 

Czego nie robi psychoterapeuta:

– Nie ocenia ani nie krytykuje swojego klienta. Zadaniem terapeuty jest pomóc klientowi z problemem, z jakim zgłasza się do gabinetu. Podstawą tej pomocy jest natomiast zrozumienie. Nie zostanie ono osiągnięte, jeżeli terapeuta będzie udawał, że wie lepiej niż klient, co on czuje, myśli, czy robi. Dlatego psychoterapeuta przede wszystkim szanuje swojego klienta, jego doświadczenia oraz jego godność i poufność.

– Nie „czyta w myślach.”  Zrozumienie i szacunek opiera się na tym, że terapeuta wierzy swojemu klientowi. Uznaje i akceptuje wszystko, co mówi klient – nie przyrównuje klienta do teorii, nie próbuje zgadywać, w jaki sposób powstał problem klienta. To klient jest ekspertem od swoich przeżyć, a psychoterapeuta – od udzielania pomocy. Na tej zasadzie rozwija się współpraca terapeutyczna.

– Nie nakazuje. Pomoc psychologiczna udzielana jest w sposób dostosowany do potrzeb klienta. Jak wspomnieliśmy wyżej, pierwszeństwo ma właśnie on, a nie schemat czy teoria. Psychoterapia wymaga pracy od klienta, jednak jest to praca wykonywana w atmosferze wsparcia i empatii. Oznacza to, że terapeuta nie traktuje trudnych chwil czy słabości klienta jako błędy czy porażka.

 

Czym nie jest psychoterapia:

– Gotowym rozwiązaniem problemu. Gdyby terapia ograniczała się do prostej i szybkiej „recepty na szczęście,” nie byłaby uczciwa. Aby prawdziwie uszanować klienta, zrozumieć problem, z jakim się zgłosił oraz wspólnie wypracować i wdrożyć sposoby jego rozwiązania, psychoterapia musi być procesem indywidualnej współpracy.

– Pustą rozmową. Jakkolwiek terapeuta jest autentycznie zainteresowany klientem i jego doświadczeniem, ograniczenie współpracy do samej rozmowy również nie byłoby uczciwe. Celem terapeuty jest więc pomoc klientowi w rozwiązaniu swoich problemów poprzez stanie się „swoim własnym terapeutą.” Innymi słowy, w gabinecie klient uczy się skutecznych sposobów radzenia sobie z przykrymi myślami, emocjami i objawami, które pozostaną skuteczne także w dalszym jego życiu, poza gabinetem. Współpraca nie poprzestaje na rozmowie, lecz skutkuje poprawą funkcjonowania.

 

Jeżeli doświadczasz niepokojących objawów emocjonalnych lub psychologicznych, z którymi nie jesteś w stanie poradzić sobie samodzielnie, kontakt ze specjalistą może okazać się właściwym rozwiązaniem.