Czas Oświecenia

6 października 2016

Raport

Polska prasa o osobach z zaburzeniami psychicznymi.

Analiza wybranych przykładów Raport opracowany na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Niemal co czwarty Polak w wieku produkcyjnym cierpiał w swoim życiu z powodu zaburzeń psychicznych – takie wyniki przyniosły badania EZOP („Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej”) przeprowadzone w 2012 r. na liczącej ponad 10 tys. osób grupie losowej .

Po ekstrapolacji daje to ponad 6 mln Polaków w wieku 18–64 lat, u których można rozpoznać w ciągu życia co najmniej jedno zaburzenie definiowane w klasyfikacjach psychiatrycznych (cz. V ICD-10 oraz DSM-IV ).

Badania opinii publicznej od lat wskazują, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są trwale narażone na niepokojące zjawiska stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia.

W badaniach CBOS z października 2012 r. („Stosunek do osób chorych psychicznie. Komunikat z badań”4 )

73% respondentów uznało, że choroby psychiczne należą do tych schorzeń, które ukrywa się przed innymi ludźmi jako wstydliwe. Mimo wyrażanego przez większość badanych przekonania o ich uleczalności,

79% pytanych sprzeciwiłoby się sytuacji, w której ktoś, kto leczył się psychiatrycznie, miałby zostać opiekunem ich dziecka,

71% – gdyby miał być jego nauczycielem.

Nieco mniej osób byłoby przeciwne temu, by były pacjent szpitala psychiatrycznego został ich lekarzem (62%), burmistrzem lub wójtem w ich gminie (59%), szefem w pracy (46%) bądź proboszczem w parafii (44%).

Polacy dostrzegali też dyskryminację osób chorych psychicznie na rynku pracy (80%) oraz – w mniejszym stopniu – w zakresie prawa do poszanowania godności osobistej (64%), wykształcenia (57%) czy sprawiedliwego sądu (46%).

 

 LINK DO RAPORTU