Centrum terapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży

Centrum Psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży to miejsce, w którym wysoko wykwalifikowani psycholodzy-psychoterapeuci oraz psychiatrzy świadczą pomoc terapeutyczną.

Zajmujemy się leczeniem i diagnozowaniem różnego rodzaju zaburzeń związanych z funkcjonowaniem psychiki. Pracujemy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi.

Pomagamy osobom doświadczającym różnych kłopotów i trudności związanych z przeżywanymi emocjami czy rozumieniem siebie i innych. Koncentrujemy się zawsze najistotniejszych dla pacjenta potrzebach i wartościach. Wspieramy i pomagamy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie, borykającym się z różnego rodzaju trudnościami, zaburzeniami lękowymi i problemami natury psychosomatycznej.

Zespół tworzą specjaliści z zakresu psychiatrii, psychoterapii, pedagogiki i dietetyki.

Nasi specjaliści nieustannie poszerzają swoją wiedzę i kwalifikacje, kierując się w swojej pracy standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty.