Agnieszka Jancza

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuje w nurcie integracyjnym i psychodynamicznym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyła w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz współpracując z Fundacją Centrum Praw Kobiet.

Współprowadziła również terapię grupową dla osób dorosłych z rodzin alkoholowych (DDA) w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Warszawie.

Specjalizacja

Pracuje z osobami doświadczającymi różnego rodzaju cierpienia (zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, trudne sytuacje osobiste i kryzysy życiowe, trudności w budowaniu bliskich relacji, osoby z rodzin dysfunkcyjnych w tym alkoholowych (DDD, DDA),oraz z osobami doświadczającymi przemocy.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

psychoterapia warszawa, psychoterapia indywidualna warszawa, dobry psycholog warszawa, psychoterapia indywidualna warszawa śródmieście, pomoc psychologiczna warszawa